หน้าแรก / ติดต่อ-สอบถาม / ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 
สถานที่ตั้ง
 

อาคาร 1 (บริการวิทยาการ) ชั้น 2

 
หมายเลขติดต่อ
 

038-352-804

 
หมายเลขติดต่อภายใน

2709 - 2713

2715 และ 2716

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.