หน้าแรก / แนะนำสำนัก / บุคลากรฝ่ายซ่อมบำรุง
 
 
บุคลากรฝ่ายซ่อมบำรุง
 
   
  บรรเจิด แจ่มจำรัส
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
ศุภกิจ พลังพรกิจ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ศักดิ์ ศาลางาม
พนักงานทั่วไป
นิรันดร์ นราอินทร์
ช่างเทคนิค
 
สิทธิกร บูรณะ
ช่างเทคนิค
มยุรา อนุศาสนนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
         
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.