หน้าแรก / แนะนำสำนัก / รายงานผลโครงการ
 
 
รายงานผลการจัดโครงการ จัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 10
 

รายงานผลการจัดโครงการ "จัดแสดงหนังสือครั้งที่ 10" ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

รายงานผลการจัดโครงการ ห้องสมุดเพื่อชุมชน ครั้งที่ 4
 

รายงานผลการจัดโครงการ "ห้องสมุดเพื่อชุมชน ครั้งที่ 4" ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

รายงานผลการจัดโครงการ พิธีลงนามสัตยาบรรณตามหลักธรรมภิบาล
 

รายงานผลการจัดโครงการ "พิธีลงนามสัตยาบรรณตามหลักธรรมภิบาล" ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานผลการจัดโครงการ สัมนาบุคลากรประจำปี 2557
 

รายงานผลการจัดโครงการ สัมนาบุคลากรประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี

รายงานผลการจัดโครงการ จัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 9
 

รายงานผลการจัดโครงการ "จัดแสดงหนังสือครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

รายงานผลการจัดโครงการ ประชุมและสัมมนาบุคลากรครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
 

รายงานผลการจัดโครงการ สัมนาบุคลากรประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดตราด

รายงานผลการจัดโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิทยบริการ ครบรอบปีที่ 17
 

รายงานผลการจัดโครงการ ?วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิทยบริการ ครบรอบปีที่ 17? ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา 2556 ครั้งที่ 1
 

รายงานผลการจัดโครงการ สัมนาบุคลากรประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการจัดโครงการ พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์
 

รายงานผลการจัดโครงการ พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์

รายงานผลการจัดโครงการ สัมมนาบุคลากรประจำปี 2555 ครั้งที่ 2
 

รายงานผลการจัดโครงการ สัมนาบุคลากรประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่น ครั้งที่ 3
 

รายงานผลการจัดโครงการ โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง เมษายน 2555 ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายงานผลการจัดโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิทยบริการ ครบรอบปีที่ 16
 

รายงานผลการจัดโครงการ ?วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิทยบริการ ครบรอบปีที่ 16? ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา 2555 ครั้งที่ 1
 

โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ?ร่วมคิด ร่วมทำ บำเพ็ญประโยชน์? วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2554 ณ สำนักวิทยบริการ ณ เชียงคานฮิลรีสอร์ท และรังเย็นรีสอร์ท จังหวัดเลย

รายงานผลการจัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา"
 

รายงานผลการจัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 จัด ณ โถงอาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.